کشاورزی و منابع طبیعی
وبلاگ شخصی 
قالب وبلاگ

ساختمان چوب

 ماهیت فیبری چوب به شدت تحت تاثیر چگونگی استفاده از آن قرار می‌گیرد. چوب، اصولا از سلولهای تو خالی، دراز و دوكی شكل تشكیل شده كه در امتداد تنه درخت و موازی با یكدیگر آرایش یافته‌اند. هنگامی كه الوار و سایر محصولات از درخت بریده می‌شوند، خصوصیات این سلولهای فیبری و آرایش آنها بر خواصی نظیر استحكام و چروكیدگی ‌و نیز الگوی رگه‌های چوب، اثر می‌گذارند. این فصل بطور خلاصه بعضی از اجزای ساختمان چوب را توصیف می‌كند...

 پوست، چوب، شاخه‌ها و كامبیوم (لایه زاینده)

 پوست، كه به دو بخش تقسیم می‌شود:‌ یك بخش چوب پنبه‌ای مرده بیرونی (A) كه ضخامت آن براساس گونه و سن درخت تا حد زیادی تغییر می‌كند و یك بخش زنده داخلی نازك (B) كه غذا را از برگها به بخشهای در حال رشد درخت منتقل می‌كند. چوب، كه در درختان قابل فروش اغلب گونه‌ها، بوضوح (بطور واضح) به برون چوب (D) و درون چوب (E) تقسیم می‌شود و ناحیه مغزی (F)، بخش مركزی كوچك بافت می‌باشد كه در مركز ساقه‌ها، شاخه‌ها و تركهای درخت قرار گرفته و رشد اولیه چوب در آن صورت می‌گیرد...

 برون چوب و درون چوب 

 برون چوب بین كامبیوم (لایه زاینده) و درون چوب قرار گرفته است (شكل 1-2 (D)). برون چوب هم محتوی سلولهای زنده است و هم محتوی سلولهای مرده و كار آن بطور كلی ذخیره سازی غذا است. برون چوب در لایه‌های بیرونی نزدیك كامبیوم، كار انتقال آب یا شیره گیاهی را انجام می‌دهد...

 حلقه‌ های رشد 

 در اغلب گونه‌ها در آب و هوای معتدل، تفاوت بین چوب بهاره كه در فصل رشد زودتر تشكیل می‌‌شود و چوب پاییزه كه بعدا تشكیل می‌شود، برای تولید و تشخیص حلقه‌های رشد سالیانه بصورت كاملا متمایز كافی است.  سن یك درخت بوسیله شمردن این حلقه‌ها در كنده یا در برش عرضی تنه تعیین می‌شود...

 هنگامی كه حلقه‌ های رشد برجسته و نمایان هستند، مثلا در اغلب سوزنی برگان و پهن برگان دارای حلقه متخلخل، خواص فیزیكی چوب اولیه با چوب پاییزه تا حد زیاد  و بطور قابل ملاحظه‌ای متفاوت است. چوب اولیه سبك وزن‌تر، نرم‌‌تر و ضعیف‌تر از چوب پاییزه است. بعلت بیشتر بودن چگالی چوب پاییزه، گاهی اوقات، بخشی از چوب پاییزه برای تشخیص استحكام چوب بكار برده می‌شود...

 سلولهای چوب

 سلولهای چوب- اجزای ساختمانی بافت چوب- دارای اندازه‌ها و شكلهای مختلفی هستند و بصورت كاملا محكم به یكدیگر می‌چسبند. سلولهای چوب خشك ممكن است خالی باشند یا بطور جزئی با رسوباتی نظیر صمغها و رزین‌ها یا با تیلوزها پر شده باشند...

 سخت چوبها علاوه بر الیاف، سلولهایی با قطر نسبتا بزرگ به نام آوند یا منفذ دارند. این سلولها، مجراهای اصلی در حركت شیره گیاهی هستند. نرم چوبها برای انتقال شیره گیاهی بصورت طولی در درخت از این مزیت برخوردار نمی‌باشند، بلكه آنها برای انجام این كار از وجود تراكئیدها بهره می‌جویند...

 تركیب شیمیایی

 چوب خشك اصولا از سلولز، لیگنین، همی سلولزها و مقادیر كمی (5% تا 10%) مواد عصاره‌ای تشكیل شده است. سلولز، جزء اصلی چوب است، تقریبا 50% وزن ماده چوب را شامل می‌شود. سلولز، یك پلیمر خطی با وزن مولكولی بالاست كه شامل زنجیرهایی دارای 1 تا بیش از 4 مونومر (تكپار) گلوكز با اتصال β می‌باشد...

  لیگنین در تركیب لاستیك و مخلوط‌های بتونی نیز بكار برده می‌شود. مقادیر كمی از لیگنین برای تولید وانیلین جهت طعم دهندگی و برای تولید حلالها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیات اخیر، پتانسیل كاربرد لیگنین در تولید چسبهای چوب را بررسی می‌كند...

 هم مواد خارجی آلی و هم مواد خارجی غیر آلی (معدنی) در چوب یافت می‌شوند. جزء آلی، حالت عصاره‌ای را بخود می‌گیرد و در خواصی نظیر رنگ، بو،‌ مزه، مقاومت در برابر فساد چوب، چگالی،‌ نم‌گیری و طوبت‌گیری و قابلیت اشتعال بكار گرفته می‌شوند...

 محصولات غیر فیبری گرانبهایی از چوب ساخته می‌شوند كه شامل مخازه دریایی، محصولات جانبی خمیر كاغذ، وانیلین، اتیل الكل، ذغال، شیره‌ها و محصولات ساخته شده از پوست درخت می‌باشند...

 تشخیص گونه‌ها

 تعدادی از گونه‌های چوبی، خواص مكانیكی یا شیمیایی منحصربفردی دارند. بهره‌برداری مناسب از گونه‌ها، نشان می‌دهد كه این گونه‌ها باید از طریق شناسایی خواص خود با شرایط كاربرد نهایی متناسب و منطبق شوند. این كار به شناسایی گونه‌های چوب بصورت مستقل از پوست، شاخ و برگ و سایر خصوصیات درخت، نیاز دارد....

 تنوع استفاده از چوب را می‌توان بوسیله كاربردهای گسترده و محصولات متنوع آن نشان داد. این تنوع،‌ حاصل طیفی از خصوصیات فیزیكی مطلوب الوار یا خواص انواع گونه‌های چوب می‌باشد. در بعضی موارد، بیش از یك مورد از خواص مرتبط با چوب در محصول نهایی اهمیت دارد. به عنوان مثال، برای انتخاب گونه‌ای از الوار و تولید محصول مشخصی از آن، ارزشهای مرتبط با نوع ظاهری چوب نظیر بافت، الگوی رگه‌ یا رنگ  ممكن است در مقابل مواردی چون قابلیت ماشین‌كاری، ثبات ابعادی یا مقاومت در برابر فساد، مورد ارزیابی قرار گیرد...

 چوب رطوبت را با هوا مبادله می‌كند. مقدار و جهت این مبادله (بدست آوردن یا از دست دادن آن) به رطوبت نسبی و دمای هوا و مقدار آب موجود در چوب بستگی دارد. این رابطه با رطوبت، تاثیر مهمی بر روی خواص و عملكرد چوب دارد. این فصل، خواص فیزیكی بسیار مهم در طراحی محصولات چوبی را مورد بحث قرار می‌دهد.

 شكل ظاهری

 رگه‌ و بافت 

 عبارات رگه‌ و بافت در مورد چوب عموما نامرتبط جلوه می‌نماید. رگه‌ در مراجع و منابع علمی اغلب برای حلقه‌های سالیانه رشد بكار برده می‌شود مانند رگه‌ ریز و رگه‌ درشت اما برای نشان دادن جهت الیاف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند رگه‌ راست، رگه‌ مارپیچی (حلزونی) و رگه‌ مجعد...

 الوار اره شده مماسی و شعاعی 

 الوار می‌تواند از كنده درخت به دو روش مجزا بریده شود: (الف) مماس با حقله‌های (دایره‌های) سالیانه رشد كه در پهن برگان، الوار مسطح اره شده یا مماسی اره شده و در سوزنی برگان، الوار رگه‌ بریده (رگه‌ شكافته) تولید می‌كند و (ب) بصورت شعاعی از مغز چوب با موازی با شعاعها ...

 میزان رطوبت 

 میزان رطوبت چوب بصورت وزن آب چوب مورد نظر بعنوان كسری از، معمولا درصدی از، وزن چوب خشك شده در كوره تعریف می‌شود. وزن، چروك خوردگی، استحكام و سایر خواص به میزان رطوبت چوب بستگی دارند. میزان رطوبت درختان می‌تواند از حدود 30% تا بیش از 200% وزن توده چوب تغییر می‌كند. میزان رطوبت برون چوب چوبهای نرم (درختان سوزنی برگ) معمولا بیشتر از درون چوب آنها است...

 چوب سبز و نقطه اشباع فیبر  

 رطوبت در چوب می‌تواند بصورت آب مایع (آب آزاد) یا بخار آب در مجراها و حفره‌های سلولی و بصورت آبی كه بگونه شیمیایی (آب محبوس) در داخل دیواره‌های سلولی نگهداری می‌شود، وجود داشته باشد...

 میزان رطوبت متوازن 

 میزان رطوبت چوب در زیر نقطه اشباع الیاف، هم تابعی از رطوبت نسبی است و هم تابعی از دمای هوای اطراف (محیط). میزان رطوبت متوازن‌(EMC) بعنوان میزان رطوبتی تعریف می‌شود كه در آن، چوب نه رطوبت را به خود می‌گیرد و نه از دست می‌دهد...

 چروكیدگی

 هنگامی كه میزان رطوبت بیشتر از نقطه اشباع الیاف است، چوب از نظر ابعادی پایدار است. چنانچه چوب رطوبت بگیرد یا از دست بدهد تا به زیر این نقطه برسد، ابعاد چوب تغییر می‌كند. هنگامی كه دیواره‌های سلولی رطوبت را از دست می‌دهند، چوب چروك می‌شود و هنگامی كه دیواره‌های سلولی رطوبت بخود می‌گیرند، چوب متورم می‌شود. این چروك شدگی و متورم شدگی می‌تواند منجر به تاب خوردگی، ترك خوردگی، شكافتگی و شل شدن گیره یا ادوات چفت و بست و ابزارهای مربوطه و شكاف در ناحیه كف‌ قطعات باریك شود یا مشكلات اجرایی را ایجاد می‌كند كه از مفید بودن محصول چوبی می‌كاهد. بنابراین، درك این پدیده‌ها و در نظر گرفتن تاثیر آنها بر روی محصولات چوبی  مهم است....

 وزن، چگالی و وزن مخصوص 

 دو عامل اولیه بر وزن محصولات چوبی اثر می‌گذارند: میزان رطوبت و چگالی ساختار اصلی چوب. عامل سوم،‌ مواد معدنی و اجسام قابل استخراج، و تاثیر آنها فقط بر روی تعداد محدودی از گونه‌ها می‌باشد...

 كیفیت كاركرد

 سهولت كاركرد و عملكرد چوب با ابزارهای دستی عموما بطور مستقیم با وزن مخصوص چوب تغییر می‌كند. هر چه وزن مخصوص چوب كمتر باشد، بریدن آن با یك ابزار تیز آسانتر است...

 مقاومت در برابر پوسیدگی

 چوبی كه همیشه خشك نگه داشته می‌شود، فاسد نمی‌شود. بعلاوه، اگر چوب بطور مداوم زیر آب نگه داشته شود،‌ حتی به مدتهای طولانی، بدون توجه به گونه چوب یا وجود برون چوب، توسط قارچهای فاسد كننده عمومی چندان تحت روال فساد قرار نمی‌گیرد. باكتریها و قارچهای معین دارای فساد نرم می‌توانند به چوب فرو رفته در زیر آب حمله كنند اما فساد حاصله بسیار كند می‌باشد. بخش بزرگی از چوب در حال استفاده در تمام زمانها به اندازه‌ای خشك نگهداشته می‌شود كه مدت زیادی دوام داشته باشد...

 خواص گرمایی

 چهار خاصیت گرمایی مهم چوب، هدایت گرمایی، ظرفیت گرمایی، نفوذپذیری گرمایی و ضریب انبساط گرمایی می‌باشند...

 خصیصه‌های الكتریكی  

 مهمترین خصیصه‌های الكتریكی چوب رسانایی، ثابتهای دی الكتریك و فاكتور نیروی دی الكتریك می‌باشد. رسانایی یك ماده مشخص كننده جریان الكتریكی می‌باشد كه به هنگامی كه ماده‌ای تحت یك گرادیان ولتاژ خاص قرار داده می‌شود جریان می‌یابد...

 قابلیت رسانایی    

 رسانایی الكتریكی چوب از نظر ولتاژ به كار رفته دارای تفاوت اندكی بوده و تقریباً برای هر افزایش دمای 10 درجه سانتیگراد (18درجه فارنهایت) دو برابر می‌گردد. رسانایی الكتریكی چوب (یا حالت متقابل، مقاومت مخصوص) به میزان زیادی در مقایسه با میزان رطوبت، مخصوصاً در زیر نقطه اشباع الیاف، متغیر می‌باشد...

 فاكتور توان‌ دی‌الكتریك

 هنگامی كه یك نارسانا (غیر هادی) در یك میدان الكتریكی قرار داده می‌شود، انرژی پتانسیل را جذب كرده و ذخیره می‌كند. مقدار انرژی ذخیره شده در واحد حجم به ثابت دی‌الكتریك و بزرگی میدان بكار رفته، بستگی دارد...

 ضریب اصطكاك

 ضریب اصطكاك به میزان رطوبت چوب و ناهمواری (زبری) سطح بستگی دارد. این ضریب، با تغییر گونه، به میزان اندكی تغییر می‌كند بجز گونه‌هایی نظیر لیگنوم ویتا (یك جور درخت گرمسیری صمغ‌دار در آمریكا كه چوب سختی دارد) كه شامل مواد جاذب مومی و روغنی فراوان می‌باشند...

 تشعشع هسته‌ای 

شدت تابشی كه از ماده عبور می‌كند، طبق رابطه ... ، كاهش می‌یابد كه I شدت كاهش یافته پرتو در عمق x از ماده، I0 شدت تابع (وابسته) پرتو تابش و، ضریب جذب خطی ماده، جزیی از انرژی خارج شده از پرتو در واحد عمق پیموده شده می‌باشد...

[ جمعه ۱۱ آذر۱۳۹۰ ] [ 13:21 ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب
 • دانلود فیلم
 • قالب وبلاگ
 • امارگیر حرفه ای سایت

  سایت خدماتی نایت اسکین - امارگیر سایت

  کد رایگان بازی آنلاین

  تست تمرکز حواس و عکس العمل

  برای اجرای بازی آنلاین کلیک کنید

  تست تمرکز و عکس العمل: این بازی یکی از جذابترین بازی ها برای تست تمرکز و همچنین عکس العمل شما میباشد. نحوه بازی به این صورت هست که شما گوی آبی رنگ هستید و و باید به نحوی گویتان را کنترل کنید که به گوی های قرمز رنگ که مرتباً در حال حرکت هستند برخورد نکنید .گوی های قرمز رنگ در هر لحظه در زمان خاصی در حال افزایش است و شما باید ببینید تا چند ثانیه میتوانید گوی آبی را بدون برخورد به گوی قرمز رنگ نگه دارید.به دلیل حجم نسبتآ بالا کمی صبر کنید تا بازی بار گذاری شود

  برای شروع بازی و یا دریافت کد کلیک کنید